Samfund

Hædret af Dronning Mary for utrættelig indsats for mennesker ramt af afasi

Dronning Mary overrakte Hjernesagens Ærespris på 15.000 kr., der går til Yago Bundgaard, Peter Meyer og Kenneth Bremer for deres indsats for at øge kendskabet til stroke og afasi. Alle tre er selv ramt af afasi efter et stroke.

Hendes Majestæt Dronning Mary har uddelt Hjernesagens Ærespris på vegne af foreningen – og modtagerne er tre herrer fra Aarhus, der arbejder indædt for at skabe håb og bedre forholdene for afasiramte i hele Danmark.

Søndag den 2. juni 2024 overrakte Hendes Majestæt Dronning Mary Hjernesagens Ærespris til Yago Bundgaard, Peter Meyer og Kenneth Bremer. Prisen går til de tre herrer for deres enorme og utrættelige indsats for mennesker, der er ramt af afasi.

– Med et glimt i øjet kalder vi Yago, Peter og Kenneth for De tre musketerer, fordi det virker, som om de har svoret en troskabsed til hinanden og til sagen. Det er tre mænd, som gør en kæmpestor forskel for andre. De er en inspiration, de er fulde af livsglæde og humør, og de er fantastisk både vedholdende og energiske, og jeg er virkelig glad for, at vi i år kan give Hjernesagens Ærespris til dem, siger Hjernesagens landsformand Jens Bilberg.

Bryder tabuet og inspirerer andre

Både Yago, Peter og Kenneth er alle tre selv ramt af afasi efter et stroke, og sammen har de tre stiftet AfasiGruppen, som er et Facebook-baseret fællesskab for mennesker med afasi.

Med afsæt i AfasiGruppen og en tæt tilknytning til Hjernesagen, hvor Yago Bundgaard sidder med i hovedbestyrelsen, turnerer de tre herrer landet rundt med foredrag om livet med afasi. De producerer selv både video og tekst til AfasiGruppen, hvor de interviewer andre både ramte og pårørende. Alt sammen i bestræbelserne for at bryde tabuet omkring afasi, for at gøre danskerne opmærksomme på sygdommen – og ikke mindst for at inspirere andre afasiramte til at komme ud og tage del i livet, trods deres kommunikationshandicap.

Yago, Peter og Kenneth arbejder også mere politisk i kampen for bedre vilkår for mennesker med afasi. Således havde de den 23. maj i år foretræde for Folketingets sundhedsudvalg, hvor de argumenterede for, at afasiramte har ret til vedligeholdende optræning på linje med mennesker, der har fysiske følgevirkninger efter en hjerneskade.

Hjerneagens Ærespris blev overrakt af Hendes Majestæt Dronningen ved Hjernesagens 30-års jubilæum i DGI Huset i Vejle og ud over ære, blomster og diplom består den af 15.000 kr. til deling mellem prismodtagene.

Kort om afasi

Afasi er et kommunikationshandicap, og ordet stammer fra de græske ord for ”intet sprog”, og den mest almindelige årsag til afasi er et stroke. Omkring en tredjedel af alle, der får et stroke, får nemlig en skade i de sproglige områder i hjernen, som betyder, at man har svært ved at bruge sproget.

Afasi har meget ofte store sociale omkostninger for den ramte og de nærmeste, fordi det er vanskeligt at opretholde sit sociale liv. Derfor er der høj risiko for at ende i social isolation for familier med afasi.

Læs mere om afasi på Hjernesagens hjemmeside: https://www.hjernesagen.dk/stroke-og-hjernen/afasisiden/

Hjernesagens Ærespris uddeles ikke hvert år, men kun når Hjernesagens hovedbestyrelse vurderer, at der er enkeltpersoner eller institutioner, som har gjort en helt særlig indsats for sagen. Sidst prisen blev uddelt var på Hjernesagens repræsentantskabsmøde i 2022, hvor Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg og daværende formand for KL’s Socialudvalgt modtog prisen på vegne af alle landets hjerneskadekoordinatorer.

Kort om stroke

Stroke er en fællesbetegnelse for blodpropper og blødninger i hjernen. Hvert år rammes mere end 12.000 danskere af et stroke – det svarer til, at en ny person bliver ramt hvert tredje kvarter døgnet rundt. Det gør sygdommen til en af de helt store folkesygdomme i Danmark, den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap og den fjerdehyppigste dødsårsag.

Kommentarer