Erhverv

Assens Forsyning er flyttet til ny adresse

Assens Forsynings kunder og samarbejdspartnere skal fremover henvende sig på adressen Forsyningsparken 2, 5610 Assens (det er bygningen til højre på billedet) for at blive betjent og drøfte spørgsmål om vand, spildevand, samt affald og genbrug. Foto: Assens Forsyning A/S.

Mellem jul og nytår rykkede det lokale forsyningsselskab teltpælene op fra sin hidtidige adresse i det centrale Assens, for at flytte til nye lokaler i Forsyningsparken i den sydøstlige udkant af byen.

Fra sukkerfabrik til forsyningspark

Mellem jul og nytår pakkede Assens Forsyning selskabets administration på Skovvej 2B, som tidligere hørte til Assens Sukkerfabrik, ned. Det skete for at flytte til nye lokaler i Forsyningsparken ved Faaborgvej/Egebjergvej. Den nyopførte administrationsbygning, som også indeholder kontrolcenter til styring, regulering og overvågning af det samlede kloak- og spildevandssystem i Assens Kommune og af vandforsyningen i og omkring Assens by, er den anden entreprise af den samlede Forsyningspark, der tages i brug. Tidligere er et moderne og forsyningssikkert vandværk taget i anvendelse. Om nogle uger forventes også et nyt værksted og lager at blive indviet, og i efteråret 2022 forventes renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, at stå færdigt.

Indflytning før tid

Administrerende direktør Birger Strandby Ernst glæder sig til at samle hovedparten af selskabets medarbejdere under samme tag, og til at betjene kunder i den nye administration.

”Jeg har længe set frem til, at vi flytter ind og samler omkring 40 af vores i alt 60 medarbejdere under samme tag. Vores administration holder traditionen tro lukket mellem jul og nytår. Det er derfor glædeligt og meget belejligt, at vores totalentreprenør har været foran tidsplanen og afleveret byggeriet tidligere, end planlagt. Vi kan nu bruge tiden mellem jul og nytår til at flytte møbler og pakke ud, sådan, at vi er klar til at tage imod og betjene kunder, allerede fra tirsdag den 4. januar 2022”.

Nyt vejnavn

I forbindelse med indflytningen i den nye administration har Assens Kommune besluttet at opkalde adgangsvejen, der fører fra Egebjergvej og ind til den nye administrationsbygning, ”Forsyningsparken”. Dermed bliver Assens Forsynings fremtidige post- og besøgsadresse Forsyningsparken 2, 5610 Assens.

”Vi glæder os meget over at Assens Kommune har opkaldt vejen Forsyningsparken. Det er en meget retvisende benævnelse, som hænger fint sammen med vores kerneydelser, som handler om, at sikre forsyning af rent drikkevand, at sikre afløb og rensning af spildevand samt om, at sikre genbrug og bortskaffelse af affald,” tilføjer Birger Strandby Ernst.

Der er endnu ikke opsat skilte med navnet på den nye vej, men adresse kan blandt andet søges og ses på Kraks hjemmeside, https://map.krak.dk/.

FAKTA

  • Assens Forsyning A/S flytter mellem jul og nytår fra selskabets hidtidige adresse Skovvej 2B til nyopførte lokaler på adressen Forsyningsparken 2, 5610 Assens (en sidevej til Egebjergvej)
  • Selskabet planlægger at slå dørene op for kundebetjening på den nye adresse, tirsdag 4. januar 2022 kl. 10.00 (under forudsætning af, at situationen med covid-19 tillader det)
  • Kontrolcenter og administrationsbygning har et brutto areal på 2.700 m2 og er i to plan
  • Cirka 40 medarbejdere ud af Assens Forsynings i alt cirka 60 medarbejdere får arbejdsplads i den nye bygning. De resterende cirka 20 medarbejdere arbejder på genbrugspladserne rundt om i kommunen
  • Kontrolcenter og administration er sammen med værksted og lager opført i totalentreprise af Hoffmann A/S med ADEPT ApS som arkitekter og MOE A/S som rådgivende ingeniører
  • En række lokale entreprenører og håndværksvirksomheder har deltaget i opførelsen som underleverandører til Hoffmann A/S
  • Læs mere om Assens Forsynings kontrolcenter og administration på selskabets hjemmeside, https://www.assensforsyning.dk/projekter/forsyningspark-assens/kontrolcenter-og-administration

Kommentarer