Samfund

Justering af aftalen om elevfordeling på gymnasierne

Der indføres med en ny justering af elevfordelingsaftalen et nærhedsprincip. Elevernes transporttid bliver således kortere end i dag. Lodtrækning erstattes af transporttid i fordelingen af pladserne på gymnasierne, så man får større chance for en plads på det lokale gymnasium. Det er forligskredsen bag aftalen om elevfordeling på gymnasierne blevet enige om.

Partierne bag aftalen er enige om, at transporttiden – i stedet for lodtrækning – bliver afgørende for, hvilket gymnasium de unge bliver optaget på i de såkaldte fordelingszoner omkring de større byer. Dermed får man større chance for at få en plads på det lokale gymnasium.

Samtidigt nedsættes den maksimale transporttid for ansøgere, som ikke får plads på en af deres fire prioriteter fra 60 til højst 45 minutter. Derfor er der med den nye aftale flere, der får kort vej til deres uddannelse end med de regler, der har været gældende de seneste mange år, og som var gældende i den tidligere aftale.

De unge, som ikke har fået plads på et af de fire ansøgte gymnasier, får plads på den nærmeste skole med ledig kapacitet. Hvis der ikke er ledig plads til ansøgeren på en skole inden for 45 minutters transporttid, kan regionen hæve kapaciteten på den eller de skoler, hvor ansøgeren vil få kortest transporttid.

Den lavere transporttid er et af hovedelementerne i en justering af den aftale om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser, som regeringen i juni 2021 indgik med en lang række af Folketingets partier. Bag tillægsaftalen om justeringerne står regeringen (Socialdemokratiet), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Aftalen om elevfordeling skal gøre op med den stigning, der har været i antallet af gymnasier med en skæv elevsammensætning samt hjælpe gymnasier i yderområderne, som er presset af faldende elevtal.

”Vi har en god balanceret aftale, som både tager fat i problemerne med opdelte gymnasier i byerne og med de udfordringer, der er for landgymnasier, der er truet på eksistensen af små ungdomsårgange. Nu har vi gjort aftalen endnu bedre ved at indføre en maksimal transporttid, så de unge skal bruge mindre tid i bussen end i dag,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kommentarer