Erhverv

Rejsegilde på højteknologisk og energineutral Forsyningspark

Assens Forsyning A/S er i fuld gang med at opføre en Forsyningspark, der skal sikre håndteringen af kritisk infrastruktur til borgere og virksomheder i hele Assens Kommune. At der er fremdrift i byggeriet, og at det forventes færdigopført til tiden, blev onsdag markeret med rejsegilde. Foto: Assens Forsyning A/S.

Assens Forsyning A/S markerede onsdag, 1. september 2021, at opførelsen af selskabets nye Forsyningspark, skrider planmæssigt frem. Det skete med rejsegilde på et anlæg, der bliver et af de absolut mest moderne samt klima- og miljøvenlige.

Corona-forsinket rejsegilde

Uden Corona-situationen, havde Assens Forsyning A/S for længst markeret både første spadestik og holdt rejsegilder på entrepriserne i den højteknologiske Forsyningspark, selskabet opfører i den sydøstlige udkant af Assens by.

Det blev der rådet bod på, da de traditionsrige rejsegildekranse i dag blev hejst over både kontrolcenter og administration samt værksted og lager, der opføres af Hoffmann A/S, og over renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, som konsortiet ”Assens Ny Renseanlæg” med Jacobsen & Blindkilde A/S samt EnviDan A/S, opfører.

I Forsyningsparken har Assens Forsyning A/S allerede opført og taget et nyt, moderne og forsyningssikkert vandværk i brug. Dagens rejsegilde markerede, at de øvrige entrepriser, også er godt på vej.

Vigtig brik i en klima- og miljøvenlig plan

Bestyrelsesformand for Assens Forsyning A/S, Poul Erik Kristiansen, lagde ved rejsegildet vægt på, at Forsyningsparken både har til formål at sikre forsyningen af kritisk infrastruktur til borgere og virksomheder i hele Assens Kommune, men også, at det skal ske med størst mulig hensyntagen til klimaet og miljøet:

”Forsyningsparken er en konsekvens af den spildevandsplan, et bredt flertal i byrådet, vedtog i 2018. Planen gennemfører vi ved at nedlægge otte mindre og teknisk forældede anlæg – og det til fordel for noget af det absolut ypperste, der findes i branchen.”

”Ved at anvende de nyeste og mest effektive teknologier, reducerer vi blandt andet udledningen af CO2 fra elforbruget til transport og rensning af spildevand med hele 60 procent svarende til 400 tons om året. Samtidig bliver anlægget så energieffektivt, at det producerer mere energi i form af el og varme, end det forbruger. Anlægget bliver dermed noget af det mest effektive og miljøvenlige i branchen,” påpegede Poul Erik Kristiansen.

Et godt stykke arbejde

Administrerende direktør for Assens Forsyning A/S, Birger Strandby Ernst , fremhævede i sin tale entreprenørernes og håndværkernes indsats:

”Jeg har fulgt arbejdet meget tæt og ofte besøgt byggepladsen. Jeg vil derfor gerne udtrykke min store tak til alle! Jeg er dybt imponeret over den timing og dygtighed, der er udvist af både entreprenører, håndværkere og rådgivere! Det har været en kæmpe fornøjelse at følge jeres arbejde og se den fremdrift, der uge fra uge, har været i byggeriet. Det skal I alle sammen have meget stor tak for.”

Indflytning primo 2022

Assens Forsyning A/S forventer at flytte ind i kontrolcenter og administration primo 2022, mens rensanlægget og biogasanlægget forventes færdigt ultimo 2022. Herefter følger en periode med indkøring og test, inden anlæggene sættes i drift.

Fakta

  • På et 7,5 hektar stort område i den sydøstlige udkant af Assens by, opfører Assens Forsyning A/S en samlet Forsyningspark
  • I Forsyningsparken samler Assens Forsyning alle sine vandrelaterede aktiviteter og opfører vandværk, renseanlæg med biogasanlæg, kontrolcenter og administration samt værksted og lager
  • Forsyningsparken skal blandt andet muliggøre realiseringen af Assens Kommunes spildevandsplan samt byrådets beslutning om, at nedlægge otte mindre renseanlæg og samle al rensning af spildevand på ét anlæg
  • Anlægget opføres med den nyeste og mest effektive teknologi, som udover at rense spildevand, også kan afhjælpe oversvømmelser, producere varme og el samt har en positiv effekt på klimaet og miljøet

Kommentarer